Budavári Evangélikus Szabadegyetem

Szárnyasoltárok rejtelmei – Jankovics Marcell tartott előadást a BESZ-en

Budapest – Minden nem rögzített széket összehordtunk a budavári evangélikus gyülekezet kápolnájába, de még ez is kevésnek bizonyult, így többen állva hallgatták végig a Budavári Evangélikus Szabadegyetem (BESZ) legutóbbi, 2016. február 1-jén elhangzott előadását. Jankovics Marcell rajzfilmrendező, kultúrtörténész a felvidéki szárnyasoltárokról beszélt, remek fényképekkel egészítve ki személyes élményekre alapuló beszámolóját.

Albert Gábor volt a Budavári Evangélikus Szabadegyetem előadója

Budapest – Homályos tükör tisztítása címmel tartotta 2016. január 4-én első szabadegyetemi előadását Albert Gábor Kossuth-díjas író a budavári gyülekezet kápolnájában. Az elkötelezett protestáns szerző korábbi könyvei és személyes tapasztalatai alapján beszélt a rendszerváltozás éveiről.

Hangszer, melyben Isten lelke szól – Fassang László orgonaművész előadása a BESZ-en

Budapest – A templomi orgona fújatójából érkező szelet lélekké, Isten magasztos üzenetévé változtatják a megszólaló sípok. Így lehet összefoglalni a Budavári Evangélikus Szabadegyetem (BESZ) legutóbbi, 2015. november 2-án elhangzott alkalmának legfontosabb üzenetét. És aligha lehet azon csodálkozni, hogy Fassang László orgonaművész előadásában a szöveggel szemben a zene kapott főszerepet, tegyük hozzá, a hallgatóság legnagyobb megelégedésére.

Az Antall-kormány szomszédságpolitikájáról – Tiszta szándékok és szikár valóság

Budapest – A rendszerváltozás után szabadon választott első magyar kormány szilárdan hitt abban, hogy keresztyén alapon és a legjobb szándékok mentén rendezhetők a magyar nemzet és az környező népek között feszülő, évszázados konfliktusok. A kijózanító valóság keserűségét csak fokozta, amikor kiderült, hogy az Európai Unió teljességgel érzéketlen a kisebbségi problémák iránt – hangzott el a Budavári Evangélikus Szabadegyetem legutóbbi előadásán.

Budavári Evangélikus Szabadegyetem: A hit csak segítheti a gyógyulást – Egri László kézsebész előadása

Budapest – Van-e, lehet-e szerepe a korszerű orvoslásban a holisztikus szemléletnek? Erre a kérdésre kereste és adta meg a választ a Budavári Evangélikus Szabadegyetem (BESZ) legutóbbi, 2015. április 13-án megtartott előadásában Egri László kézsebész. A téma meglehetősen érzékeny, hiszen a mindenkor a természet és az ember racionális vizsgálatára építő, 21. századi tudomány első pillantásra nehezen egyeztethető össze a betegség, sőt inkább a gyógyulás és hit összefüggéseit kutató szándékkal. A BESZ előadója bizonyította, hogy bár a kölcsönhatás nem feltétlenül igazolható, a korszerű orvoslás és a gyógyítás holisztikus megközelítése között ellentmondás bizonyosan nincsen.

Vészben, viharban várták a Messiást – Ritoók Zsigmond előadása a Budavárban

Budapest – Ritoók Zsigmond akadémikus, klasszika filológus „Mi történt az Ó- és az Újszövetség keletkezése között?” című előadásával folytatódott Budavárban az evangélikus szabadegyetem. A tudós a Jézus születését megelőző korszak feszültségeiről beszélt, s arról, hogy a szenvedő zsidó nép körében hogyan és miért erősödött meg a messiásvárás.

Közösségeinket tartja meg a hagyomány őrzése – Tudósítás a BESZ februári alkalmáról

Budapest – A magyar lutheránusok sajátságos néphagyományairól tartott előadást Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató a Budavári Evangélikus Egyházközség legutóbbi, 2015. február 9-én megtartott szabadegyetemi estéjén.

A kérdező ember – Hankiss Elemér emlékére

Budapest – Rövid, súlyos betegség után, 86 éves korában 2015. január 10-én elhunyt Hankiss Elemér szociológus, irodalomtörténész, a Magyar Televízió korábbi elnöke.

Az imák az égben összeérnek – Esterházy Péterrel beszélgetett Fabiny Tamás a BESZ összejövetelén

Budapest – Különleges estével folytatódott 2015. január 5-én a Budavári Evangélikus Szabadegyetem. A zsúfolásig megtelt teremben az este házigazdája, Fabiny Tamás püspök és Esterházy Péter beszélgetett az író Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat című könyvéről.

Keressétek az Urat és egymás hasznát! – Várszegi Asztrik adott elő a BESZ alkalmán

Budapest – Krisztus szeretetének elébe semmit ne helyezzetek! – így foglalta össze a bencés regula legfontosabb üzenetét az evangélikus szabadegyetem legutóbbi, 2014. december 1-jén, a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen megtartott előadásának vendége. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát szavaiból kiderült: az V.-VI. század fordulóján Szent Benedek által papírra vetett, s a szerzetesrend mindennapjait meghatározó szöveg egy változó korszak pillanatfelvételét rögzíti, ugyanakkor máig ható, érvényes bölcsességeket, a XXI. században is hasznos életvezetési tanácsok gyűjteménye.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Budavári Evangélikus Szabadegyetem csatornájára