Először került sor lelkészavatásra a 225 éves kemeneshőgyészi templomban

Először került sor lelkészavatásra a 225 éves kemeneshőgyészi templomban

Share this content.

Kemeneshőgyész – Templomuk kétszázhuszonötödik születésnapját ünnepelték 2013. április 13-án, szombaton délelőtt a kemeneshőgyészi evangélikusok. Az alkalomnak különleges jelentőséget adott, hogy most került sor a gyülekezet történetében az első lelkészavatásra is: Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke állította szolgálatba az eddig gyülekezeti munkatársként szolgáló Pablényi Edina lelkésznőt. Az ordináció liturgiájában dr. Bácskai Károly adjunktus, az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviselője, valamint Sikter János porrogszentkirályi lelkész segédkezett. Forrás: nyugat.lutheran.hu

A meghívón szereplő ige, Jn 3,16 alapján tartott prédikációjában a püspök Isten szeretetének megtapasztalhatóságáról beszélt. „Ez a templom, ez az ünnep is prédikál” – fogalmazott. „Arról, hogy Isten ügye nem zsákutca. Nem emlékszobák, nem múzeumok a templomok, mert Isten ma is munkálkodik.” Majd a lelkészjelölt felé fordulva hangsúlyozta: a lelkészi hivatás egyrészt pásztori, másrészt segítő, harmadrészt pedig útmutató szolgálat. Hozzátartozik a keresés és az utánajárás, a sérült lelkekről való gondoskodás is. Legfontosabb része pedig az, hogy rámutassunk az örökkévalóság felé vezető útra.

Az eskütétel és a Confirma ünnepélyes perceit követően a frissen felavatott lelkész Szemerei Jánossal és Bácskai Károllyal együtt úrvacsorát osztott a templomot megtöltő gyülekezetnek. Az istentisztelet után megtartott rövid közgyűlésen elsőként a gyülekezet felügyelője és gondnoka köszöntötte Pablényi Edinát és családját. A veszprémi egyházmegye nevében Polgárdi Sándor esperes üdvözölte új kollégáját.
 
A lelkésznő származási helye, a tatabányai egyházközség tagjainak jókívánságait Schermann Gábor lelkész tolmácsolta, aki egyben – a kemeneshőgyésziek legutóbbi helyben lakó pásztoraként – utódjaként is tekinthet Edinára. Végül az egyházkerület ajándékát Szemerei János püspök és Mészáros Tamás kerületi felügyelő adta át. Énekkel szolgált az alkalmon a kemeneshőgyészi és a magyargencsi énekkar, valamint Laki Gabriella.
Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult a helyi kastélyban.
 
Pablényi Edina (született Hanák Edina) Tatabányáról származik. Középiskolai tanulmányait a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumban végezte. Itt keresztelte meg felnőttként Sikter János porrogszentkirályi lelkész, és itt kapott elhívást Istentől az evangélikus lelkészi szolgálatra. 2003-ban kezdte meg teológiai tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 2006-ban házasságot kötött Pablényi Lászlóval. Egyetemi évei alatt 2008 és 2010 között a tabi gyülekezetben segédkezett. 2009-ben született meg kislánya, Luca. Hatodéves gyakorlatát 2010–2011-ben Vanyarcon töltötte, Szabó András esperes mint mentor mellett. Ezt követően a 20112012-es tanévben ösztöndíjasként férjével együtt a neuendettelsaui Augustana Kirchliche Hochschule hallgatója volt. Jelenleg, felavatása után immár beosztott lelkészként a Kemeneshőgyész-Magyargencsi Társult Egyházközségben végez szolgálatot.
Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!