Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület: Gyülekezeti elnökségek konferenciája Balatonszárszón

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület: Gyülekezeti elnökségek konferenciája Balatonszárszón

Share this content.

Balatonszárszó – Tervek, feladatok, lehetőségek megbeszélésére, tapasztalatcserére és lelki töltekezésre hívta a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke és felügyelője a kerület gyülekezeteinek és egyházmegyéinek elnökségeit 2013. március 8–9-én. A kétnapos tanácskozás helyszíne a balatonszárszói Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon volt, amelyet teljesen megtöltöttek az eseményre száz feletti létszámban érkezett lelkészek és felügyelők. Szöveg: Kiss Miklós, fotó: Adámi Mária

A megjelent tisztségviselőket Szemerei János püspök és Mészáros Tamás felügyelő köszöntötte, majd egy bemutatkozó kör után Bokor Béla, a csákvári gyülekezet gondnoka vetített képes előadás segítségével ismertette a gyülekezetének kezdeményezésére indult gyűjtést, amelyet a bátonyterenyei rászoruló családok részére szerveztek.

A beszámolót dr. Garádi Péter előterjesztése követte. Az Egymás terhét hordozzátok címmel megtartott előadásában a budaörsi gyülekezet korábbi felügyelője beszélt arról, hogy fájó és nagy deficitje az egyháznak, hogy rendkívül alacsony a Jézus Krisztusról bizonyságot tevők és terheket viselők, átvállalók száma. Szólt a gyülekezeten belüli szolgálatok és teherhordozás megosztásáról, a gyülekezeten kívül a lelkész és a gyülekezeti tagok közös feladatairól, az egyházmegyei és egyházkerületi szinten megélt közös teherhordozásról, és arról, hogy mit tehetne az országos egyház és a hittudományi egyetem azért, hogy a jövő generációi betölthessék az egyházban az „egymás terhét hordozzátok” krisztusi törvényét. Az első napi program Bencze András esti áhítatával, vesperásával fejeződött be.
 
A szombati nap Kovácsné Tóth Márta reggeli áhítatával kezdődött. Ezután az egyházkerület hat egyházmegyéje mutatkozott be oly módon, hogy az egyházmegyék vezetői a saját egyházmegyéjükre jellemző sajátosságot vették górcső alá. A Vasi Egyházmegyében jól és hatékonyan működik az egyházi szeretetszolgálat több ága is, ezért az esperes és a felügyelő a gyülekezetek és a szeretetszolgálat egymásra hatásáról beszélt. A Somogy-Zalai Egyházmegye esperese a rájuk jellemző szórványhelyzet okán a szórványgondozás örömeiről és gondjairól szólt. A Soproni Egyházmegyével kapcsolatosan, ahol több oktatási intézmény is működik, a gyülekezetek és az egyházi oktatás egymásra hatását fejtette ki az egyházmegye elnöksége. A Veszprémi Egyházmegye illetékesei az egyházmegyén belüli kapcsolatok építéséről szóltak. A Győr-Mosoni Egyházmegyéhez tartozó Rábcakapi gyülekezetében található evangélikus ifjúsági tábor több tízmillió forintnyi pályázati pénz elnyerésével komoly felújítás előtt áll, hogy a felújítást követően még hatékonyabban tudja segíteni az egyházmegyében folyó ifjúsági munkát. Így ennek az egyházmegyének az esperese és felügyelője a gyermekmunka és a hitoktatás gyülekezetre gyakorolt hatásáról beszélt. A sorban utolsóként a Fejér-Komáromi Egyházmegye illetékesei beszéltek egyházmegyéjükről. Miután az egyházmegyére a magas színvonalú, nívós egyházzenei élet jellemző, ezért az elnökség tagjai az egyházzenében rejlő gyülekezetépítési lehetőségekről szóltak.
 
A gyülekezeti és egyházmegyei elnökségi konferencia egyházkerületi fórummal, illetve úrvacsorai istentisztelettel fejeződött be. Az igehirdetés és liturgia szolgálatát Szemerei János végezte.
Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!