Ivan Chalupecký, a Szepesség és a szepességi német egyház- és kultúrtörténet egyik szakértőjének emlékére

Ivan Chalupecký, a Szepesség és a szepességi német egyház- és kultúrtörténet egyik szakértőjének emlékére

Share this content.

Szöveg: Kriszta Edina
2020. június 12-én távozott e világból dr. Ivan Chalupecký professzor, aki a Szepesség és a szepességi német egyház- és kultúrtörténet egyik legnagyobb avatott szakértője volt.

Ivan Chalupecky 1932. március 16-án a szepességi Neudorfban született egy „cipszer deutsch” családban. A német nyelv mellett jól beszélte a magyar és a szlovák nyelvet is, tanulmányait a Késmárki Evangélikus Gimnáziumban kezdte, majd Theissholzban, szlovák iskolában folytatta.

A háborút követően életében sok megpróbáltatás érte, az érettségi előtt kizárták az iskolából és kényszermunkára kötelezték. 1955-ben megengedték, hogy leérettségizzen, majd sikerült elhelyezkednie a Lőcsei Levéltárban, mely akkor a Kassai Állami Levéltár filiáléjaként működött. Munka mellett végezte az egyetemi tanulmányait a Történelem és Levéltár szakon Pozsonyban a Comenius Egyetemen, az 1960-as években a politikai helyzet enyhülése következtében diplomázhatott. A Prágai Tavasz időszakában kapta meg az igazgatói kinevezését, az akkor már önálló Lőcsei Állami Levéltárba. Ezt követően, amikor a politikai helyzet ismét súlyosbodott, eltávolították a levéltár éléről, de mivel a szakmai munkájára szükség volt, így továbbra is ott dolgozhatott.

Később a „Bársonyos Forradalom” után rehabilitálták, és újra a Lőcsei Állami Levéltár igazgatója lett, továbbá a Szepesi Történeti Társaság elnöke volt.

Ernst Hochberg, aki jól ismerte őt, a Karpatenjahrbuchban írja róla, hogy szaktudása szinte felülmúlhatatlan és a sok megpróbáltatás ellenére is hívő ember tudott maradni.

Aki ma a Zipsereket és a Szepességet kutatja, az nem hagyhatja figyelmen kívül Chalupecky e témában megjelent kutatásait, tanulmányait, előadásait és könyveit. 

Egyik fő kutatási területe volt a lőcsei Szent Jakab templom híres faszobrászának, Pál Mesternek élete és munkássága, mert a lőcsei templom gyönyörű főoltára mellett még több szepességi és szlovák templomban is alkotott a Mester élete során. Chalupecky létrehozott Lőcsén Pál Mesternek egy múzeumot és egy filmet is készített róla.

Chalupecky professzor a Genersich Alapítvánnyal is kapcsolatban állt és sok segítséget nyújtott több, a Genersichekkel kapcsolatos konferenciánál, ahol előadásaiból mindig értékes ismereteket kapott a hallgatóság. Ott volt 2010-ben Késmárkon, ahol Levoca: the city of the traditions címmel tartott előadást, majd 2011-ben Késmárk Város és a helyi Karpatendeutschen Verein (elnök: Ing. Vojtech Wagner) ünnepséget rendezett Genersich János – korának kiváló tudósa, egyháztörténésze, irodalmára, Genersich Antal nagyapja – születésének 250. évfordulója alkalmából, ahol szintén tartott előadást dr. Ivan Chalupecky. 

A szerző a Dr. Genersich Antal Alapítvány önkéntes segítője.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!