Tartalmas együttlét – Közgyűlés Északon

Tartalmas együttlét – Közgyűlés Északon

Share this content.

Szöveg: Pap Kinga Marjatta, fotó: Csűry Csaba
Budapest – Az Északi Evangélikus Egyházkerület őszi közgyűlése 2019. november 15-én ülésezett a püspöki hivatalban. Mivel a tisztújítást követő évben már nem hárulnak ilyen irányú hivatalos kötelezettségek a testületre, a hivatalos jelentések pedig hagyományosan a tavaszi közgyűlés tárgyát képezik, a pénteki ülésen tágabb léptékű kérdések tematikus megbeszélésére nyílt lehetőség.

Kovács László Attila nyíregyházi lelkész a nap útmutatói igéi alapján tartott áhítatában szólt az igehirdetői és a Krisztusról való beszédhez fűződő - tágabb értelemben vett - felelősségről. Jakab apostol nyomán intett a nyelv bűneivel való éléstől egyházi életünkben. Ha Krisztus él bennünk, vele győzhetünk.

A konkrét döntést nem igénylő, azonban fontos kérdések sorában először a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya között kötendő megállapodás előkészületeiről, a szerződés kerületi vonatkozásairól hangzott el püspöki tájékoztatás. A közgyűlési tagok üdvözölték a készülő megállapodás tényét, kiemelve ugyanakkor, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó működtetés belső egyházi feladat lesz.

Ezt követően dr. Fábri György felügyelő a gyülekezeti öngondoskodásról adott tájékoztatást. A beszélgetés során kiemelten foglalkozott a testület a 2021-es népszámlálással: ennek fényében fontos, hogy az egyházhoz távolabbról kötődő testvérek felé is gyakoroljuk megszólító erőnket. 2020 őszére országos evangélikus találkozót tervez az egyházvezetés – ez is módot ad az evangélikus közösség intenzívebb megélésére.

A szolgatársak egybegyűjtése érdekében elsődleges fontosságú, hogy az egyházkerület rendelkezzen a megválasztott tisztségviselők elérhetőségeivel. Hangsúlyos felszólítás hangzott el az egyházkerületben 2011. január 1. óta kötelezően használatos Digitális Szolgálati Napló adatainak frissítésére – a lelkészi szolgálati napló mellett az egyházközség tisztségviselőinek vonatkozásában, különös tekintettel a szolgálatban lévő felügyelők e-mail címeire. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén pénzügyi szankció bevezetését fontolgatja a testület.

A lelkészutánpótlás támogatásához kapcsolódóan határozatot fogadott el a közgyűlés: „Az Északi Evangélikus Egyházkerület közgyűlése a lelkészjelöltek egyházi szolgálatra való felkészítésének zökkenőmentessége érdekében kéréssel fordul a lelkészi karhoz: kérjük, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus–lelkész szakára jelentkezőknek kiadott lelkészi ajánlást a lelkészi hivatalok másolatban az egyházkerületnek is küldjék el. Így van lehetőség a lelkészjelöltek folyamatos kísérésére.”

A közgyűlés meghallgatta az egyházkerületi keret felhasználásáról szóló gazdasági tájékoztatót és elfogadta az egyházkerület 2020-as munkatervét. 2020-ban az elsődleges tematikus hangsúly egyházunkban az úrvacsora éve. Fontos feladat ugyanakkor a teológiai reflexió nemzeti ünnepeinkre, így reménység szerint „a kétszer 20 józansága” határozza majd meg Triannonnal kapcsolatos visszaemlékezésünket.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!